NAKO BOMBโ€™ANGO (Nako Teka Te)

by GameKyuubi 2013/12/18open in new window

Nakomi titre mbala mibale po nayebi nakomakiโ€™ango mabe. Eza kaka mabe. Ezala ndengโ€™wana.

PONA NINI NAZO BOMBA? NAKO YEBISA YO.

Eza po nayebi eloko te pe NAYEBI NAZA TRADER YA MABE.

Oyebi bino ba trader ya malonga boyebi mingi, bokoki komona ba mbonge ya likolo ya se ya mozindo ya pene ya boye na boye patati patata pe na mbala lokola lisano boteki pe bozwi ba millio, n likambo te.

Yango wana pe ba'oya bolole bazalaka kaka ooo EZO KWEYA NATEKA KAKA nasima eee ngaiiii tango ba trader ya MAYELE BAYEBI NINI BAZO SALA bazo somba lisusu, omoni?

Naza na ngulupa wana kutu te. Tango ba trader basombaka lisusu po bazonga na wenze, bako kuta nga nakati ya kapitale ya wenze sikoyo MITUNA NANU, NANI AZA KOMIKOSA? Ba trader, ngai te! Bilobela ezalaka neti, ooo โ€œMBELE OTEKA NA YOโ€ โ€œ TE EEE" โ€œNGAI EEE, MBELE NATEKAKI NA NGAI" โ€œ MBELE NATEKAKI LIBOSO BASOMBA, MBELE NASOMBAKI LIBOSO BATEKA, KASI, KASI OYEBI BISO NYOSO TOZA BA NGANGA LOKOLA YO TE.

Okoki koteka na wenze ya bitula kaka soki oza trader ya makasi penza to soki mutu na yo ezosala malamu te. Bato nyoso mosusu babombaka nanu. Nalisan'oyo ba trader bakoki kozwa to pe kolia mbongo nayo kaka soki oteki.