NDZA KHOMELELA

hi GameKyuubi 2013/12/18open in new window

Ndzi thayipile nhlokomhaka leyi ka mbrhi hikuva a ndzi swi tiva leswaku swi hoxekile ta ho suka. Swa ha hoxekile. Hambi swo va njhani.

Ti GF eka bara ya tilesibiyene, Nxavo wa Bitcoin wa wa. HIKOKWALAHOKAYINI NDZI KHOMELELA? NDZI TA KU NYIKA XIVANGELO.

Hikwlaho ka ku ndzi mubindzurisi naswona NDZA SWI TIVA LESWAKU NDZI MUBINDZURISI WO BIHA. Ina nโ€™wina vabindzurisi va kahle mi nga vona ku biha na vukahle bya pit pat piffy wing wong wang handle ko tikeriwa naswona mi nga endla mamiliyoni handle ko tikeriwa.

Hi ndlela yaleyo mavoko yo vevuka ma ri SE SWI THLEKEKILE NDZI YA KU XAVISENI he he he ivi u ku HA NDZI XIPHUKUPHUKU loko vabindzurisi vo THLARIHA lava TIVAKA LESWI VA SWI ENDLAKA va thlelaka va xava kambe wa tiva? A ndzi xona xiphemu xa ntlawa wolowo.

Loko vabindzurisi va thlela va xava mina se ndzi xiphemu xa ntsengo wa khapitali wa makete kutani VHUMBHA LESWAKU VAXISI VA vabindzurisi i va mani HAYI MINA~!

Lava va ngo "OHH A WU FANELE U XAVISILE " YEAH E-E I VULONGO SWESWO. E-E A NDZI FANE NDZI XAVISILE KU NGA SE XAVISIWA HINKWATO KAMBE WA SWI TIVA LESWAKU HINKWAVO VA KAHLE KU FANA NA WENA.

U nga xavisa ntsena makete ya bhere loko siku ri ku fanbela kahle ra mubindzurisi kumbe nubu yo ka yi nga hanyi. Vanhu vambirhi lava nga exikarhi va khoma.

Eka ntlangu wa ntsengo wa tandza wo fana na lowu, vabindzurisi va nga teka ntsena mali ya wena loko u xavisa.

Translators
Tirhani Mabasa