Siyanamukela ku-Bitcoin, nina abatjha!

ngo Jameson Lopp 2017/11/19open in new window

Nasi imibuzo ethandwa ukubuza ngabatjha, neempendulo zayo:

Q: Ngubani engingamthemba?
A: Akekho.

Q: Ngithengise nini?
A: Ungasoze uthengise.

Q: Iyafa i-Bitcoin ngombana __?
A: Awa.

Q: Yini engifake ngaphakathi kwayo?
A: Akekho owaziko.

Q: Ngifunda njani ngokwandileko?
A: Sinelwazi elinengi lapha.. Nofana ungavakatjhela ku lopp.netopen in new window

Translators
Happy Mahlangu