Bao ba sa tšwago go fihla, le amogetšwe go Bitcoin!

Mongwadi ke Jameson Lopp 2017/11/19open in new window

Ke tše Dipotšišo tša gago tšeo di Botšišwago Gantši (FAQ):

Potšišo: Ke mang yo nka mo tshepago?
Karabo: Ga se motho.

Potšišo: Nka rekiša neng?
Karabo: O se ke wa rekiša.

Potšišo: E ka ba Bitcoin ya hwa ka gobane ____?
Karabo: Aowa.

Potšišo: Ke itoketše ka gare ga eng?
Karabo: Ga go yo a tsebago.

Potšišo: Nka oketša bjang tsebo ya ka?
Karabo: Re na le tšhedimošo ye ntshi mo. Goba o ka etela lopp.netopen in new window


Bathekgi ka tša ditšhelete
HRF